top of page

Methodologie.data

De gegevens begrijpen

Methode voor gegevensselectie en -analyse

Hoe representatief is de analyse gezien de bijzondere omstandigheden ?

Waarom de verkeerssituatie monitoren nu de situatie nog niet opnieuw normaal is ?

Volgens bepaalde indicatoren, zoals de TomTom-index of enkele wegentellingen die onlangs door Brussel Mobiliteit zijn uitgevoerd, is het verkeer in Brussel weer op een niveau gekomen dat vergelijkbaar is met dat van 2019. 

Andere bronnen zoals de Citymapper Mobility index of het Google Maps rapport schatten dat de mobiliteitsvraag nog niet op hetzelfde niveau is gekomen als voorheen.


Het is moeilijk om momenteel conclusies te trekken, maar het wordt steeds duidelijker dat de echte vraag misschien is of er wel een terugkeer komt naar hoe het vroeger was, nu we zien hoe de gezondheidscrisis blijft aanhouden en het reisgedrag grondig veranderd is. 

De nieuwe COVID-maatregelen genomen op 16 oktober en 2 november hebben echter een sterke invloed op de vraag naar mobiliteit en bemoeilijken de evaluatie van de situatie verder.


In ieder geval lijkt het noodzakelijk de situatie in en rond het Ter Kamerenbos te monitoren, zowel om de gebruikers te informeren over de realiteit van de huidige veranderingen als om aan te tonen hoe waardevol het is om een transparante en uitgebreide benadering toe te passen. 

Bronnen.data

De gegevensproviders

Floating Car Data (FCD)

Deze gegevens zijn afkomstig van de gps waarmee de meeste voertuigen tegenwoordig zijn uitgerust, en van mobiele apps die bestuurders ook steeds vaker gebruiken om zich te verplaatsen.

Het ophalen van deze informatie maakt het mogelijk om de locatie van de voertuigen, hun snelheid en hun vertrek- en aankomstzone nauwkeurig te identificeren. Dit zijn dus zeer relevante gegevens in de context van verkeers- of fileanalyse.

Om de toestand van het verkeer zo representatief mogelijk te maken, worden gegevens van drie verschillende providers voorgesteld : TomTom, BeMobile en Odiq (Google Maps)

Logo Tom Tom 01.png

TomTom, Nederlands bedrijf en wereldleider in ingebouwde GPS-oplossingen, levert in dit kader historische gegevens (2019, 2020) over het netwerk en de routes over de hele zone rond het Ter Kamerenbos.

  • Reistijd per uur (gemiddelde, mediaan, standaardafwijking, percentiel)

  • Gemiddelde snelheid en gedetailleerde informatie over het aantal passages 

  • Aantal gebruikte passages voor de berekening

  • Soort netwerk dat wordt gebruikt

Tom Tom datas.jpg
traffic_day_birds_eye_view_2-1582799104.
Be mobile.png

Be Mobile is een Gentse onderneming gespecialiseerd in "traffic management", die sinds 2016 deel uitmaakt van de Proximus-groep .

BeMobile levert in dit kader gegevens over de evolutie van reistijden op de geselecteerde routes.

  • Reistijd per minuut

  • Gemiddelde snelheid per minuut

logo_localyse_empoweringinnovation-1.png

Localyse is een in Antwerpen gevestigd bedrijf dat, dankzij haar partnership met Google, gegevens uit Google Maps levert over de reistijden en de gemiddelde snelheid op de geselecteerde routes.

  • Reistijd en snelheid in "vrije" doorgang

  • Gemiddelde reistijd en gemiddelde snelheid over de analyseperiode (om de 10 minuten)

  • Vertragingen

background-Localyse-banner.jpg
bottom of page