top of page

Routes.monitoring

Evolutie reistijden per route

Wat is de werkelijke verkeerssituatie in en rond het Ter Kamerenbos?

De gps-gegevens maken het mogelijk om de toestand van de files op de wegen steeds nauwkeuriger te bepalen.

Verschillende databronnen worden hier voorgesteld om de evolutie van het verkeer weer te geven.

Deze gegevens worden wekelijks bijgewerkt.

Alle vragen met betrekking tot de methodologische keuzes worden op deze pagina behandeld.

De nieuwe overheidsmaatregelen tegen COVID vanaf 16 oktober hebben een significante impact op de verkeersomstandigheden rond het Ter Kamerenbos en in Brussel.

De algemene trends van de reistijden

De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een monitoring van de reistijden op referentieroutes.

Gemiddelde situatie tussen 8u en 9u (behalve route Louiza > Lorraine tussen 17u en 18u).

Anchor 1

Franklin Rooseveltlaan > Stefaniaplein (8 - 9u)

Tot 16 oktober waren de reistijden op dit traject vergelijkbaar met - en zelfs iets korter dan - de situatie eind 2019, met een gemiddelde reistijd op het traject van ongeveer 12 minuten 30 in de afgelopen weken, vergeleken met 13 minuten 30 voor de referentieperiode (situatie op 16/10/2020).

Vanaf 19 oktober zijn de reistijden aanzienlijk verkort ten gevolge van de aankondiging van de verstrengde maatregelen tegen COVID.

Sinds 14 december zijn de reistijden op deze route, die minder hinder ondervindt van de wegveranderingen in het Bos, stabiel gebleven.

Waterloosesteenweg > Louizalaan (8 - 9u)

Tot 16 oktober waren de reistijden om de Louizalaan te bereiken vanaf de Waterloosesteenweg gemiddeld met 11% gestegen - een stijging van 2'30 - ten opzichte van de referentiesituatie eind 2019. De gemiddelde reistijd op deze route bedroeg in die periode 24min (situatie op 16/10/2020). 

Vanaf 19 oktober zijn de reistijden aanzienlijk verkort ten gevolge van de aankondiging van de verstrengde maatregelen tegen COVID, en ze zetten hiermee de trend door van de waargenomen daling na de piek in de week van 28 september.

Sinds 14 december en de opname van de Dianalaan in de monitoring zet de neerwaartse trend van de reistijden, merkbaar sinds midden oktober, zich voort, met een gemiddelde daling van bijna 2'00 (d.w.z. -12%) tussen de periode oktober-december 2020 en januari-april 2021.

Opmerking: De waarde voor 2019 komt overeen met de route door het Bos en de waarde voor 2020 (tot 14 december) houdt geen rekening met de passage door de Dianalaan (gegevens niet beschikbaar op het moment van de enquêtes).

Anchor 2
Anchor 3

Lorrainedreef > de Motlaan (8 - 9u)

Tot 16 oktober waren de reistijden om het noordelijke deel van het Ter Kamerenbos te bereiken vanaf de Lorrainedreef sterk gewijzigd. Ze namen toen gemiddeld 20' in beslag, tegenover iets meer dan 21' tijdens de referentieperiode eind 2019, wat neerkomt op een winst van ongeveer 1 minuut op het traject.

Vanaf 19 oktober zijn de reistijden aanzienlijk verkort ten gevolge van de aankondiging van de verstrengde maatregelen tegen COVID, en ze zetten hiermee de trend door van de waargenomen daling vanaf de week van 5 oktober. 

Sinds 14 december zijn de reistijden, ondanks veel schommelingen op en neer, eindelijk vrij stabiel (-1,5%) tussen oktober-december 2020 en januari-april 2021.

Opmerking: De waarde voor 2019 komt overeen met de route door het Bos en de waarde voor 2020 (tot 14 december) houdt geen rekening met de passage door de Dianalaan (gegevens niet beschikbaar op het moment van de enquêtes).

Anchor 4

Louizalaan > Lorrainedreef (17 - 18u)

Tot 16 oktober waren de reistijden voor dit uitgaand traject vanaf de Louizalaan naar de Waterloosesteenweg gemiddeld met 16% gestegen - een stijging van 2'45 - ten opzichte van de referentiesituatie eind 2019. De gemiddelde reistijd op deze route bedroeg toen 20 min (situatie op 16/10/2020). 

Vanaf 19 oktober zijn de reistijden aanzienlijk verkort ten gevolge van de aankondiging van de verstrengde maatregelen tegen COVID, en ze zetten hiermee de trend door van de waargenomen daling vanaf de week van 5 oktober. 

Sinds 14 december, de trend in de periode januari-april is over het algemeen neerwaarts (-6%), ondanks aanzienlijke schommelingen die elkaar regelmatig opvolgen..

Opmerking: De waarde voor 2019 komt overeen met de route door het Bos en de waarde voor 2020 (tot 14 december) houdt geen rekening met de passage door de Diane Avenue (gegevens niet beschikbaar op het moment van de enquêtes).

Anchor 5

De Frélaan > Terhulpensesteenweg

Tot 16 oktober waren de reistijden sterk gewijzigd op dit oost-westtraject. Ze hadden toen een gemiddelde van 24' vergeleken met 23' tijdens de referentieperiode eind 2019, oftewel een toename van 1 minuut van de reistijd (stijging van 4%).

Vanaf 19 oktober zijn de reistijden aanzienlijk verkort ten gevolge van de aankondiging van de verstrengde maatregelen tegen COVID, en ze zetten hiermee de trend door van de waargenomen daling vanaf de week van 5 oktober. 

Sinds 14 december, er is een algemene daling van de reistijden (-8%), ook al gaat deze hand in hand met aanzienlijke variaties.

bottom of page